Για την μαμά.....

Για την μαμά…

 

Κουβεντιάζουμε με την πρώτη ανάδοχη μητέρα της Θεσσαλονίκης και την κόρη της. Μια σχέση που γέμισε χαοτικά κενά, πάλεψε δυσμορφίες και ατροφικά χέρια, κινητοποίησε τένοντες και νεύρα που δεν αναγράφονται σε ιατρικά κείμενα.

Ισοπέδωσε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, διόρθωσε αναπτυξιακά και γενετικά λάθη και ξανά-έγραψε την κληρονομικότητα διαγράφοντας  ότι δυσάρεστο και δυσλειτουργικό.

Μοιάζουμε λένε και λένε την ΑΛΗΘΕΙΑ !!!

Ακούμε Requiem for My Mother – Rebecca Dale Φωτογραφία: Αντώνης Σεφερίδης