Γονιδίωμα: μια άλλη ανάγνωση, από τον καθ. Γενετικής Στυλιανό Αντωναράκη

Ο καθ. Ιατρικής Γενετικής Stylianos Antonarakis “διαβάζει” το γονιδίωμα σαν βιβλίο….ιστορίας και η ανάγνωση αυτή του επιτρέπει να μιλάει ΑΛΛΙΩΣ! Εξηγεί γιατί δεν μας ορίζει το DNA , και πώς η Βιοηθική είναι χρήσιμη στην σύγχρονη επιστήμη χωρίς να γίνεται τροχοπέδη. Περιγράφει το ρόλο του νέου Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου που χτίζεται στην Αθήνα και «βλέπει» την Ελλάδα στον χάρτη της Βιοϊατρικής έρευνας υπηρετώντας τους νέους και το μέλλον με την γενναιοδωρία της γνώσης